Chính sách bảo hành Đổi Trả 2024

I. Quy định mua vé:
Hành khách tìm hiểu thông tin giá vé, giờ đi phù hợp với điều kiện đi xe – tàu của quý khách. Nếu chưa hiểu rõ, hành khách có thể gọi số điện thoại 19009227 để được hướng dẫn thông tin cụ thể. Chính sách bảo hành Đổi Trả
Khi đến mua vé, hành khách lấy số thứ tự (nếu đông khách) ngồi chờ nhân viên gọi đến số quý khách đang giữ. Quý khách cung cấp thông tin yêu cầu của mình cho nhân viên bán vé để nhân viên bán vé xe đi campuchia tiến hành tra tìm chỗ cho hành khách.
Khi chưa viết vé, quý khách có thể thay đổi thông tin theo yêu cầu. Nhưng khi vé đã in ra – xuất vé, nếu quý khách thay đổi thông tin thì giải quyết theo trường hợp quý khách xin đổi lại vé (trả vé). Chính sách bảo hành Đổi Trả
Chính sách bảo hành Đổi Trả 2024
Chính sách bảo hành Đổi Trả 2024
Khi nhận được vé xe – tàu, xin quý khách kiểm tra lại thông tin trên tấm vé (không rõ xin hỏi lại nhân viên bán vé) và giá tiền nếu có gì sai thì giải quyết tại lúc đó, tránh trường hợp sai thông tin, trễ tàu, thiếu tiền,…
Hành khách đi trễ,  xe – tàu đã chạy thì vé xem như mất giá trị không thể đi tàu khác hay trả vé được nữa (mọi trường hợp)
Hành khách sau khi mua vé, nếu không có nhu cầu đi thì xin mời liên hệ tại văn phòng Sài Gòn để làm thủ tục trả vé Sapaco Limousine .
Hành khách sau khi mua vé, nếu muốn đổi đi xe – tàu khác hoặc ngày khác xin mời quý khách liên hệ văn phòng Sài Gòn để làm thủ tục trả lại  vé trước khi mua lại vé mới ngay tại văn phòng trả vé (trước khi trả vé hành khách phải hỏi xem vé muốn đổi còn chỗ hay không). Chính sách bảo hành Đổi Trả 2024

II. Quy định trả – đổi vé hành khách: Chính sách bảo hành Đổi Trả 

Không giải quyết mọi trường hợp đỗi vé , ngày khởi hành , mong quý khách thông cảm Chính sách bảo hành Đổi Trả 2024